V boi idut odni stariki

Soviet Union (!973)
Feature Film

Director: Leonid Bykov
Writers: Leonid Bykov, Yevgeny Onoprienko
Cast: Leonid Bykov, Sergey Ivanov