Voskhozhdeniye

Soviet Union (1977)
Feature Film

Director: Larisa Shepitko
Writers: Vasill Bykov, Yury Klepikov
Cast: Boris Plotnikov, Vladimir Gostyukhin